ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์