ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
image

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนน กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 46000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 4381 1214 , 0 4381 5600 , 0 4381 5599

โทรสาร  0-4381-5665

เบอร์ภายใน

ผู้อำนวยการ  195

ส่วนช่วยพิจารณาคดี  140

ส่วนช่วยอำนวยการ  200

ส่วนคลัง  163

ส่วนบริการประชาชนฯ  156

ส่วนไกล่เกลี่ย  133

ส่วนบริหารจัดการคดี  194

ศูนย์นัดความ  177

งานคุ้มครองสิทธิ  175

งานบังคับคดีนายประกัน  196

งานอุทธรณ์  ฎีกา  130

งานเก็บดำ   135

งานเก็บแดง  132

รับฟ้อง e-Filing 152

cios  131

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social