ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล