ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์