ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ส่วนช่วยพิจารณาคดี