ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์