ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท