Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
klsc@coj.go.th
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมาของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์image

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 140 หรือ พ.ศ. 2464 ที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีห้องพิจารณาเพียงห้องเดียวจึงไม่เพียงพอแก่ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ   แม้ใน พ.ศ.2483 จะได้ต่อเติมอาคารออกไปเป็นห้องพิจารณาอีกห้องหนึ่งก็ยังไม่เป็นการเพียงพออยู่นั่นเอง  ประกอบกับตัวอาคารชำรุดทรุดโทรม ขาดความเรียบร้อยสง่างาม จึงจำเป็นต้องสร้างใหม่ เป็นศาลขนาด 4 บัลลังก์ และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2506 โดยนายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และศาลได้เปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2507 โดย ฯพณฯ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

          ต่อมา พ.ศ.2531 ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลทางด้านข้างของอาคารศาลหลังเดิมโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติรัตน์โกสุม ผู้ก่อสร้าง ทั้งนี้ก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักข้าราชการศาล ในวงเงิน 10,500,000 บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2532 ลักษณะของอาคารที่ก่อสร้าง ต่อเติมเป็นอาคาร2 ชั้นทรงไทย มีห้องพิจารณาเพิ่มอีก 4 ห้อง และมีห้องประชุม 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ต่อมาได้ต่อเติมห้องพิจารณาเพิ่มอีก 2 ห้อง  และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้มีการปรับปรุงอาคารศาลใหม่ ซึ่งในปัจจุบันอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอาคารทรงไทยสองชั้นมีห้องพิจารณา 12 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนกาฬสินธุ์   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์


 

เขตอำนาจศาล        

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ที่ ถนนกาฬสินธุ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่ใน  18  อำเภอ  ดังนี้

                 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์                      2. อำเภอยางตลาด
               3. อำเภอท่าคันโท                                4. อำเภอคำม่วง 
              5. อำเภอห้วยผึ้ง                                   6. อำเภอนาคู
              7. อำเภอกมลาไสย                               8. อำเภอสหัสขันธ์
              9. อำเภอเขาวง                                    10. อำเภอหนองกุงศรี
             11. อำเภอร่องคำ                                  12. อำเภอดอนจาน
             13. อำเภอสมเด็จ                                  14. อำเภอกุฉินารายณ์
            15. อำเภอห้วยเม็ก                                 16. อำเภอนามน
            17. อำเภอสามชัย                                  18. อำเภอฆ้องชัย