ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Court 
image

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์